Välkommen till Vindkraftsportalen

Portalen där du hittar rapporter, krossade myter, rapporter och diskussioner om vindkraft!

Vi jobbar just nu på innehåll och funktioner. Vill du hjälpa till? Det behövs fler bloggare, forum-moderatorer och andra aktiva som samlar in rapporter och nyheter.

Kontakta oss på info@vindkraftsportalen.se om du vill vara med i arbetet med att göra Sverige 100% grönt!

Sagt om vindkraft

Allt fler svenskar vill producera sin egen el med ett litet vindkraftverk. Men marknaden är vildvuxen, och nu växer kritiken mot leverantörerna.
- Jonas Hållén

Det behövs oberoende granskning och testning - vi som vill producera vår egen miljövänlliga el måste veta vilka produkter som är en bra investering, på vilken höjd verket kommer att fungera bäst, hur man gör för att kunna sälja till elnätet m.m.

Fisken tycker inte om ljudet och reflektionerna

Myter är vanliga om vindkraft. Fiskarna bryr sig oftast inte om ljudet eller reflektionerna. Båtar låter betydligt mer i vattnet än vindkraftverk och speglingarna är inte konstigare än moln som blåser förbi. Fiskar trivs bra i fundamenten som vindkraftverken monteras på - de blir naturliga rev och fiskare kan inte fiska i området vilket ger en trygg lekplats för många arter.

Senaste kommentarerna

Recent Comments