Timdebiterad el - gör det någon skillnad?

Indelning i elområden

Elområden

Nu har fyra elområden införts i Sverige. Anledningen är att försöka få marknaden att hitta lösningar på elbristen som uppkommer i Skåne då och då. Det sägs att "signalen" som det högre elpriset skickar ska hjälpa till. När elpriset blir dyrare i Skåne blir det mer lönsamt att isolera och byta ut uppvärmingssystem i eluppvärmda hus, att byta ut sina gamla glödlampor m.m. vilket minskar förbrukningen. Då behövs inte kapaciteten i elnätet från norr till söder byggas ut lika mycket eller lika fort.

Tyvärr har man inte samtidigt infört timdebiterad el för privatpersoner och små företag. Varför är det viktigt? Prissignalen når bara fram i form av ett genomsnittspris och vi sparar el hela dygnet istället för när vi verkligen behöver spara el!

Timdebiterad el - tvätta på natten och spara en slant?

Elbrist uppstår bara dagtid och på kvällen. Om man faktiskt sparade pengar på att inte värma huset så mycket, inte tvätta, inte dammsuga och annat energikrävande framförallt klockan 18 - 19 så skulle nog många försöka flytta det till annan tidpunkt. Vi skulle då få ner elpriset de timmarna och inte belasta nätet så hårt vilket också skulle minska importbehovet från ofta sämre utländsk elproduktion.

Det finns en bra sida på Nordpool:s webbplats som visar spotpriset det senaste dygnet. Under natten skiljer sig inte priserna åt alls. Under timmarna när det förbrukas mest el, mellan klockan 18 och 19, så uppstår kraftig elbrist i södra Sverige. Då blir priset häftiga 150% högre än det är i norra Sverige.

Hur stor del av din elförbrukning skulle du kunna flytta till natten? Kanske inte så mycket? Men vi skulle sannolikt kunna minska belastningen just klockan 18-19 om det lönade sig.

Tabell för elpriset 2011-11-21

Klockan SYS SE1 SE2 SE3 SE4 FI DK1 DK2 Oslo Kr.sand
00 - 01 40,30 40,38 40,38 40,38 40,38 40,38 40,38 40,38 40,38 40,38
01 - 02 39,89 40,01 40,01 40,01 40,01 40,01 40,01 40,01 40,01 40,01
02 - 03 39,83 39,94 39,94 39,94 39,94 39,94 39,94 39,94 39,94 39,94
03 - 04 40,04 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14 40,14
04 - 05 40,37 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50
05 - 06 41,41 42,51 42,51 42,51 42,51 42,51 42,51 42,51 41,26 41,26
06 - 07 42,53 44,33 44,33 44,33 46,19 44,33 46,19 46,19 41,54 41,54
07 - 08 44,78 43,20 43,20 43,20 72,30 43,20 72,30 72,30 42,15 42,15
08 - 09 45,96 43,12 43,12 43,12 70,11 43,12 70,11 70,11 42,50 42,50
09 - 10 45,33 42,32 42,32 42,32 70,07 42,32 70,07 70,07 42,32 42,32
10 - 11 44,58 42,25 42,25 42,25 69,00 42,25 69,00 69,00 42,05 42,05
11 - 12 44,72 42,55 42,55 42,55 68,72 42,55 68,72 68,72 41,99 41,99
12 - 13 44,17 42,59 42,59 42,59 62,88 42,59 62,88 62,88 41,99 41,99
13 - 14 43,55 42,21 42,21 42,21 67,51 42,21 67,51 67,51 41,93 41,93
14 - 15 43,18 41,91 41,91 41,91 62,56 41,91 62,56 62,56 41,91 41,91
15 - 16 44,90 44,01 44,01 44,01 63,04 44,01 63,04 63,04 41,99 41,99
16 - 17 45,73 44,54 44,54 54,03 69,91 54,03 68,76 69,91 42,17 42,17
17 - 18 46,10 43,08 43,08 54,03 90,00 54,03 90,00 90,00 42,15 42,15
18 - 19 45,37 42,90 42,90 43,51 107,81 43,51 68,98 107,81 42,16 42,16
19 - 20 42,90 41,80 41,80 41,80 68,70 41,80 68,70 68,70 41,80 41,80
20 - 21 41,91 41,27 41,27 41,27 56,62 41,27 56,62 56,62 41,27 41,27
21 - 22 41,39 41,07 41,07 41,07 45,41 41,07 45,41 45,41 41,07 41,07
22 - 23 41,06 40,77 40,77 40,77 45,40 40,77 45,40 45,40 40,77 40,77
23 - 00 40,10 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19

http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/

Publicerad: 2011-11-21
Senast ändrad: 2011-11-21

comments powered by Disqus