Föreningen Svenskt Landskapsskydd - Vindkraftsmotståndare barrikaderar sig bakom lustiga argument

Föreningen Svenskt Landskapsskydd har länge samlat på sig nya medlemmar. De påstår sig ha mer än 10000 medlemmar nu som betalar dem 200:- per år. Det verkar vara en lönsam affär det där att driva motstånd mot vindkraft. Två miljoner om året hade gärna jag tagit emot för att driva den här bloggen.

Idag tänkte jag krossa några av deras myter de publicerat i en artikel de kallar "Sanningar om vindkraft". Notera att de inte har några källor för ett enda av sina påståenden.

1. Vindkraften ger inga arbetstillfällen i Sverige

Att konstruera, tillverka, transportera, montera och underhålla vindkraftverk ger definitivt arbetstillfällen. Förvisso vore det bättre ju färre arbetstillfällen som krävs eftersom det är kostnad som till slut hamnar på elräkningen. Vindkraften är i paritet med antal arbetstillfällen med kärnkraft per producerad KWh. Vattenkraften har minst underhåll och kräver mycket lite personal per producerad KWh. Läge att avskaffa vattenkraften med det argumentet?

2. Vindkraftverk låter jättemycket och de är fula

Vindkraftverk avger ljud främst framåt och bakåt i vindriktningen. I övriga vinklar är det mycket svårt att höra dagens vindkraftverk. Det finns regler som reglerar hur mycket vindkraftverket får låta vid boendes tomtgräns - den nivån är 40 dB och det är ungefär så mycket som ditt kylskåp låter när du är i köket. Det är dock worst-case, majoriteten av tiden hörs inte vindkraftverk alls.

Vad gäller om de är fula eller ej - själv tycker jag att de är vackra. Upplevelsen av en viss byggnad eller maskin är subjektiv så det påståendet är definitivt ingen sanning.

3. Vindkraftverk dödar fåglar och fladdermöss

Det är förvisso sant, men det gör alla byggnader och många andra mänskliga aktiviteter. Vindkraftens inverkan på fåglar och fladdermöss är försumbar och det kan man läsa mer om under krossade myter om fåglar.

4. Fisk och andra vattenlevande organismer störs av vindkraftverk

Fisk trivs väldigt väl vid de artificiella rev som vindkraftverkens fundament utgör. Fiskare får inte tråla i området och platserna blir därför naturliga lekplatser för fisk som kan föröka sig väl. Man kan läsa mer om det i en artikel på MiljöAktuellt där de publicerar forskningdata om fisk och vindkraft.

5. Vindkraftverk producerar el bara 20 procent av tiden

Det stämmer inte. Vindkraftverk producerar el ca 96% av tiden, klart högre än t.ex. vattenkraft och kärnkraft. Dock producerar vindkraften olika mycket vid olika tidpunkter. Det FSL försöker säga är att vindkraftens produktion över ett år motsvarar 20% av generatorns möjliga produktion. Det är den optimala nivån för de allra flesta vindkraftverken och det kan man läsa mer om under vad kapacitetsfaktorn avser. Jag kan hävda att kärnkraft är värdelöst eftersom det utnyttjar 3% av tillgänglig energi i uranet. Är det relevant för oss elkonsumeter? Är det inte priset på den producerade elen som är intressant? Där är vindkraft helt i paritet med nybyggd kärnkraft då båda byggts och drivs utan subventioner.

6. Onödigt att bygga dyra vindkraftverk när vi har billig kärnkraft

Kärnkraften är inte så billig som vindkraftsmotståndarna önskar sig - nybyggd kärnkraft kostar redan mellan 50 - 60 öre/KWh vilket är helt jämförbart med osubventionerad vindkraft på bra lägen. Lägg därtill riskerna med kärnkraft som aldrig tas in i elpriset såsom kärnvapenspridning, risken verken utgör som måltavlor för fiendestyrkor och terrorister. Det är lätt att slå ut 10 reaktorer - svårt att slå ut 2000 vindkraftverk utspridda över hela landet. Finska O3 beräknas behöva debitera över 60 öre/KWh trots att bygget subventionerats av flera länder bara för att nå break-even.

7. Vindkraftverk subventioneras kraftigt av staten

Staten ger inte vindkraft en enda krona. Det enda stöd som delas ut fås via elcertifikatssystemet. Detta system finansieras helt via förbrukarnas elräkning. Utav avgiften för elcertifikat går majoriteten till vattenkraft (nybyggd och olönsam vattenkraft) samt biokraftvärme (fjärrvärme). Endast 10% av elcertifikatens stöd går till vindkraft. Det utgör ca 2 öre / KWh på din elräkning utav elcertifikatens 6 öre / KWh. Oftast ligger elpriset nu med överföring, moms och skatt på 150 öre/KWh. Är det en kraftig subventionering? Vad var subventioneringen när de 10 kärnkraftsreaktorer som nu är i drift? Flera hundra miljarder?

8. Det kommer aldrig att gå att bygga 30 TWh vindkraft i Sverige till år 2020

Inte om alla som kan motsätter sig vindkraft. Tyskland som har sämre vindförhållanden och därför behöver fler vindkraftverk för att få samma effekt och dessutom har mindre landyta och fler invånare producerar redan nu 35 TWh per år och den utvecklingen har skett på 10 år. Det är fullt möjligt för Sverige att nå målet om 30 TWh till 2020.

9. Man behöver bygga lika mycket reserv- och reglerkraft som man bygger vindkraft

Reglerkraften är en komplex fråga för alla förnyelsebara energislag. Utökad handel mellan länder minskar kraven på reglerkraft, blåser det inte i Norge så blåser det kanske i Polen. Det genomförs stora satsningar på överföringskablar mellan länder såsom Norge, Storbritanninen, Nederländerna, Tyskland, Sverige och Danmark. Det här är är det område som alla förnyelsebara enregislag ännu tampas med. Det finns många energilager-lösningar på gång, men det är ännu ganska dyra. Så här håller jag delvis med kritiken mot vindkraft.

10. Man får epilepsi av vindkraftverken på grund av att det flammande solljuset som passerar genom vindkraftverkets vingar

Ställ dig bakom ett träd när det blåser med solen bakom trädet. Åk tåg när solen fladdrar genom trädkronorna. Hur många har fått anfall på tåget jämfört med bredvid ett vindkraftverk? Jag har sett två på tåget som fått anfall. Inte berodde det på vindkraft iaf.

Inga källor som vanligt.

11. Vindkraftverk bidrar enbart med någon ynka procent av Sveriges elproduktion och kan aldrig ersätta kärnkraften

Om man inte bygger någon vindkraft kan den inte bidra med något. Målet är inte, och har aldrig varit att vindkraft ska ersätta kärnkraft. Det första rimliga målet är att nå 10% av vår elproduktion vilket är lätt. Att nå 30% är möjligt, vi får se vad det blir beroende på hur ekonomin förändras i olika energislag framöver.

En sak är säker - konkurrensen om och priset för uran, kol, naturgas kommer att öka och konkurrensen och priset för vind förbli densamma. Givet tid kommer vindkraft att bli billigare än kärnkraft, (uran är en ändlig resurs), och alla fossila icke förnyelsebara energislag.

12. Landskapet kommer bli fullt av rostiga, uttjänta vindkraftverk

Vindkraftverk i Danmark har visat sig ha gott andrahandsvärde. Ägarna monterar ner och sätter upp större verk och utnyttjar den redan gjorda investeringen i fundament och framdragen elanslutning men med bättre avkastning från moderna vindkraftverk. Någon annan som ger sig in i branschen kan köpa det äldre begagnade för en spottstyver eftersom det redan betalt sig.

Alla vindkraftsägare har krav på sig att montera ner verk som inte längre är i drift och mig veterligen har alla verk som tagists ur drift också så gjorts.

13. Ett vindkraftverk producerar inte ens den energi som gått åt vid tillverkningen

Det är såklart en ren och skär lögn. Vindkraftverk producerar redan inom 6-12 månader den energi som krävs för att tillverka, transportera och montera verken. De har en livstid på oftast 25 år och producerar alltså i storleksordningen 25-50 ggr mer energi än vad som går åt. Det är klart bättre energimässigt än t.ex. skifferolja (1:3).

14. Vindkraftverk bidrar inte till att miljön förbättras utan tvärtom

Afrikanerna som dör för att bryta vårt uran för att vi ska få "billig" el håller nog inte med. Inte heller våra barn som får ta hand om tusentals ton radioaktivt avfall vi producerar varje år som inte duger till mycket annat än att göra pansarbrytande ammunition och kärnvapen.

15. Våra fastighetsvärden kommer att minska kraftigt om man bygger vindkraftverk i närheten

Undersökningar i Australien och Storbrittanien har visat att fastighetsvärdena är helt opåverkade av vindkraftsetablering. Sålänge etablering sker någerlunda homogent påverkas alla fastigheter i samma grad vilket för med sig att påverkan blir försumbar - alla måste bo någonstans och hela marknaden kan därför inte av en sådan sak sjunka samtidigt.

16. Det kommer att bli ett säkerhetsavstånd till varje vindkraftverk på 400 meter vilket gör att man inte får vistas eller gå i området

Det låter som ren spekulation. Lång tid har gått sedan FSL påstod detta. Har inte inträffat.

17. Vindkraftverk avger lågfrekvent buller av betydelse för människan

Störning får man av vindkraftverk dagar då vindriktningen är som mest ogynnsam för en viss boende. Främst är det på natten man kan höra dem och störas eftersom annan aktivitet avtar (du stänger av dammsugaren och datorn som överröstar vindkraftverket på dagen).

Mycket handlar här om material - byt till treglasfönster så sparar du inte bara på uppvärmingskostnaderna - du slipper i princip helt ljudstörning även vid ogynnsam vindriktning. Sitter du med gamla tvåglasfönster som saknar lister får du räkna med att inte bara vindkraftverken hörs, även träd, bilar, flygplan och mopedister stör din nattsömn.

Det FSL försöker hinta om är den så kallade "vindkraftssjukan". Det är en ren myt producerad av ett fåtal personer helt utan forskning.

Uppdatering

Eftersom denna sida seglat upp som resultat #2 på Google har uppretade FSL-anhängare tagit över diskussionstråden med inlägg som bryter mot diskussionsreglerna.

Därför har vi stängt diskussionen på denna sida. Alla inlägg som inte handlar om Föreningen Svenskt landskapsskydd har också tagits bort. Vi har även svartlistat två användare. Det kommer mer om detta i bloggen snart som kommer att länkas härifrån.

Publicerad: 2010-09-01
Senast ändrad: 2015-03-28

comments powered by Disqus