Jämföra kärnkraft och vindkraft

Det är dags att göra en bättre jämförelse mellan kärnkraft och vindkraft. Vindkraftsmotståndarna pekar ofta på vindkraftens produktionskapacitet på 20-30% som orsaken till att vindkraft är oekonomisk - detta utan att förstå att det är oekonomiskt att sikta på någon annan siffra.

Vindkraftsmotståndarna skryter gärna istället med hur fantastisk kärnkraften är och förespråkar kärnkraft som den ultimata lösningen på att få ner det redan låga svenska elpriset.

Jag vill svart på vitt visa hur ofta svensk kärnkraft står still, och att den inte är så fantastisk som kärnkraftskramarna påstår. Vi börjar med att titta på en graf över Vattenfalls kärnkraftsproduktion för idag.

På Vattenfalls hemsida kan man se nuvarande produktion i deras svenska kärnkraftverk live. Fungerar de idag?

Vi kan också se information hos OKG om deras produktionsstatus i kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn. Fungerar de idag? Nej även där står en reaktor still, det är R3 som är den största reaktorn som står still och ger 0 MW.

Spara statistik

På sikt vill jag samla in informationen från alla svenska kärnkraftverk och spara grafer som gör det möjligt att jämföra energislagen i Sverige på ett bättre sätt. Kanske kan jag få hjälp av govdata så vi får ett bra exportformat/API att hämta produktionsstatistik genom.

Publicerad: 2010-10-01
Senast ändrad: 2010-10-02

comments powered by Disqus