Tillväxt är bra för miljön

I mitt dagliga nyhetssurfande hittade jag en lustig artikel från Svenskt Näringsliv med en självsäker titel; "Tillväxt är bra för miljön"[1]. Förvisso finns det bra tillväxt i den gröna ekonomin som leder till nerväxt i den svarta ekonomin. Svenskt Näringsliv förstår nog annars inte särskilt väl att tillväxt leder till ökad konsumtion vilket oundvikligen leder till ökad miljöförstöring.

Tittar man enbart på Sverige har miljön blivit oerhört mycket bättre sedan 1970. Utsläppen har reducerats till en femtedel av 70-talets nivåer, samtidigt som ekonomin har fortsatt att förbättras.

Det är inte så konstigt att de valde just det året att jämföra med. Titta man på 1965 eller 1980 så har det inte hänt någonting - vi är precis lika dåliga på miljö nu som då. Denna ekonomernas närmast religösa tiltro på evig tillväxt och att bättre ekonomi skulle ge bättre miljö är en mycket vanlig men farlig tro. Det krävs krafttag för att ställa om Sverige till att bli ett utsläppsfritt land. Här ser vi istället att det inte hänt någonting alls på 50 år.

Man måste också fundera på hur mycket saker vi importerade då gentemot nu, Kinas utsläpp exploderar eftersom de producerar västvärldens prylar. I min mening borde utsläpp från varor som svenskar köper som producerats i Kina belasta svensk utsläpssstatistik för att kompensera. I nuläget är statistiken från Svenskt Näringsliv helt klart missvisande.

[graf - utslappEVV07nov.jpg - uppladdningen fungerar inte just nu]

 Svenskt Näringsliv - Tillväxt är bra för miljön