Vindstat.nu låser in vindkraftsstatistiken

Vindstat.nu låser in statistiken

Inloggning krävs

För att stärka ett argument i en diskussion om vindkraft nyligen gick jag till vindstat.nu som så många gånger förr. Sedan 1998 har vindstat.nu samlat in statistik från vindkraftsproducenter. Frivillig insamling.

Förvåning beskriver bäst vad jag kände när sidan laddat klart. Vindstat har låst ner all statistik om vindkraftsproduktionen! Det som förr var svåråtkomligt men ändå tillgängligt ligger nu bakom inloggninglås. Man går tvärt emot PSI-lagens anda och den globala våg av publicering av öppna data som nu sköljer över nätet. Nu är det förvisso ett privat aktiebolag det handlar om och inte någon myndighet, men det känns ändå som fel väg att gå.

Vindstats beslut riskerar att försämra beslutsfattande, försvåra forskning och försämra insynen i effektiviteten och balansen i den svenska elproduktionen. I dagsläget är nu vindkraftsstatistiken ännu mindre tillgänglig än kärnkraftsstatistiken är som redan den var under all kritik.Man skriver att finansiering av vindstat inte lösts och att det är anledningen till inlåsningen. Jag har ett förslag på finansiering.

Släpp all rådata fri via ett API och låt inrapportering av produktionsstatistik via API:et vara fri. Låt andra använda detta API upp till säg 100 månatliga uppslag eller annan gräns. Om man behöver fler uppslag än så har man råd att betala. Kringtjänster såsom rapporter om statistiken kan säljas. Grafgenerator som skapar bilder utifrån frågeparametrar (API:et) kan tillhandahållas och även där tas betalt per uppslag eller månad.

Vad jag förstår hämtar vindstat fortfarande statistik via modem. Folk födda efter 1990 vet inte ens vad det är för något. Vindstats system verkar vara helautomatiserat. Det kan verkligen inte kosta mycket för vindstat att underhålla ett API och spara statistik.

I min upprördhet har jag mejlat stora vindkraftsoperatörer mfl för att undersöka om de har intresse av att rapportera statistik till ytterligare ett sytem om detta system släpper rådata fritt. Jag har en idé om att samla in produktionsstatistik från alla energislag, import/export samt förbrukningsstatistik för att kunna visa grafiskt i realtid samt tillgängliggöra rådatat just fritt. Vi får se vad det kan finnas för intresse. Kanske får vindkraftsproducenter mfl inte de tjänster de hade velat ha av Vindstat ändå, deras hemsida har alltid sett ut som om den gjordes av en hobbyprogrammerare 1998. Kanske kan en ny organisation fylla några luckor.

Publicerad: 2013-08-01
Senast ändrad: 2015-03-28

comments powered by Disqus