Vinter igen (2010) och kärnkraften står still som väntat

Då var det vinter igen, och mina tankar går tillbaka till vintern 2009 och vintern 2008 då hälften av kärnkraften stod still och tvingade upp elpriset till rekordnivåer. Sverige retade upp norrmännen som fick dyrare el för att de tvingades sälja så mycket till oss under 2009 vilket tömt deras vattenmagasin.

I år lovade kärnkraftsindustrin Maud Olofsson dyrt och heligt att alla reaktorer skulle vara i drift den här vintern. Hur väl har de infriat sina löften? Inte särskilt väl alls som man kan se nedan. Frågan jag ställer mig är om det ligger något i det Berga energi sa på Aktuellt i förra veckan - att kärnkraftsbolagen tjänar mer pengar på att låta några reaktorer stå still än att ha dem i drift. Visst säger det sig själv att man tjänar mer om man behöver mindre bränsle, får mindre avfall och behöver mindre personal men ändå drar in lika mycket pengar. Men så illa är det inte. Kärnkraft är komplicerat. Bolagen kanske bara misslyckas år efter år efter år med att producera den el de lovat eftersom det är svårt.

Idag ser det ut såhär:

Reaktor Aktuell Max
F1 984
978
F2 420
990
F3 1194
1170
O1 491 492
O2 661 661
O3 0 1450
R1 0
855
R2 806
866
R3 1057
1051
R4 87
935
Summa 5700 9448
    60%

Siffrorna hämtade 2010-12-13 klockan 20:52 från producenternas driftsidor:
http://www.vattenfall.se/sv/aktuellt-driftlage-forsmark%20.htm
http://www.vattenfall.se/sv/aktuellt-driftlage-ringhals.htm
http://www.okg.se/

Tekniska data kan ses på dessa sidor:
http://www.vattenfall.se/sv/tekniska-data_63983.htm
http://www.vattenfall.se/sv/tekniska-data.htm
http://www.okg.se/templates/Page____183.aspx

Rubrikerna låter inte vänta på sig

DI.se "Elpriset rusar efter nya problem i Ringhals"

Spotpriset på el på den nordiska elbörsen Nordpool steg på måndagen till i snitt 1:33 kronor per kilowattimme för el som förbrukas under tisdagen. Saltvatten har i natt läckt in i turbinsystemet på Ringhals 4, och åtgärder pågår för att rena vattnet, enligt ett meddelande på kärnkraftverkets hemsida.

http://di.se/Artiklar/2010/12/13/222525/Mer-karnkraftsproblem-hogre-priser/

DI.se: "Skogsindustrin rasar mot reaktorstopp"

Vissa företag säger rakt ut att det här med elpriser och osäkerheten kring elmarknaden är en bidragande orsak till att de inta har valt att producera i Sverige.

http://di.se/Default.aspx?sr=6&tr=282152&rlt=0&pid=222544__ArticlePageProvider&epslanguage=sv

Svenska Kraftnät lämnade en rapport 2009 till näringsdepartementet om kärnkraftens problem

Vintern 2008/2009 inleddes med att flera kärnkraftblock var ur drift från oktober till början av januari. Som högst var upp till 3 000 MW av kärnkraften ur drift. Vid årsskiftet rådde osäkerhet om de berörda blocken skulle komma i drift inför förbrukningstopparna. Magasinsläget i Sverige var lägre än normalt. Konsekvensen blev en stor nettoimport till Sverige.  

Vintern 2008/2009 inleddes med att flera kärnkraftblock var ur drift från oktober till 
början av januari. Som högst var upp till 3 000 MW av kärnkraften ur drift. Vid 
årsskiftet rådde osäkerhet om de berörda blocken skulle komma i drift inför 
förbrukningstopparna. Magasinsläget i Sverige var lägre än normalt. Konsekvensen 
blev en stor nettoimport till Sverige.  

http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/090706_Effektbalansen_Rapport.pdf

SVD Näringsliv: Elbrist hotar vid kall vinter (2010)

Regeringen är bekymrad inför vintern och risken att många kärnkraftverk inte kommer att vara i bruk. För tillfället står sex av tio svenska kärnkraftreaktorer stilla och den samlade effekten ligger på runt 40 procent, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/elbrist-hotar-vid-kall-vinter_7000321.svd

Publicerad: 2010-12-13
Senast ändrad: 2012-07-07

comments powered by Disqus