Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Den här föreningen är mycket aktiv i debatten om vindkraft i Sverige. Dess ägare tjänar grova pengar på missnöjda landsbor, årsavgiften för medlemsskap är 200 kronor per år. Med sina 20000 medlemmar kammar föreningen hem den runda summan av 4 miljoner kronor per år. Det är lönsamt att klaga på vindkraft oavsett om man har vetenskapligt underbyggda argument eller drar siffrorna ur hatten för att få fler medlemmar.

Det går alldeles utmärkt att ge andra bidrag till dem också, att köpa stickers med "Vindkraft - Nej tack!" och diverse böcker av professorer som säger sig veta allt om hur dålig vindkraft är för miljön och plånboken.

Jag väntar bara på att de ska börja sälja bildekaler, tröjor och kepsar också.

Jonny Fagerström som är ledamot i föreningen tillhör det notoriska Stockholmsinitiativet som förnekar klimatförändringar utifrån argument som har visats felaktiga gång på gång. Om man inte tror på forskare när det gäller klimatförändringarna så tror man säkert inte på forskare när de räknar på vindkraft heller.

Jonny har också slagit sitt huvud ihop med Marian Radetzki, en nationalekonom som tror sig veta att Peak Oil, det är bara humbug. När dessa gossar drar siffran 300 miljarder ur hatten som stödet som kommer att gå till vindkraften helt utan bevis och med avsaknad av beräkningar men påstår att det "är enkel matematik" så är det många som lyfter på ögonbrynen.

Bloggen Osunt om Jonny Fagerström

CleanTechnätverket - Med lögn, förbannad dikt och statistik som vapen gentemot en modern och uthållig energiförsörjning

Arbetaren Zenit har en artikel om Föreningen och andra anti-vindkraftsgrupper.

Föreningens syn på kalkyler

Föreningen har på alla sina sidor idag en liten ruta under rubriken "Svindyr el från gårdsverk" med en kalkyl. Såhär ser den ut:

Svindyr el från gårdsverk
2010/11/02 17:46

 

Läs (kr)

Invest

500000

R:a 6%

250000

Övr

250000

S:a

1000000

Per kWh

2,22

Elcert/kWh

0,25

N:o/kWh

1,97


De verkar inte ha särskilt god förståelse för ekonomi. För de första har de inte räknat ut hur många KWh som verket producerar under sin livstid. Siffran 2,22 verkar de ha tagit ur hatten vad vi kan se. Denna kalkyl visar inte slutresultatet - hur mycket går investeraren med vinst eller förlust på denna affär?

De länkar till en artikel på tindingen Norra Skåne. Bonden själv räknar med 15 års avbetalningstid. På vilket sätt är det dyrt? Verket håller i 20 - 25 år. Efter 15 år har det betalat av sig. Det gör att han får gratis el i 5 - 10 år efter det. Är det svindyrt? Han kommer att tjäna åtminstone 200000 kronor på sin investering under dessa 25 år, kanske en halv miljon kronor. Det är självklart en mycket god affär.

Det roligaste är ändå att bonden själv ser det som en lönsam affär och den ursprungliga artikeln är positiv till gårdsverk. Man skall betänka att gårdsverk är mycket mindre effektiva än de komersiella vindkraftverken. Det kan man läsa mer om under myterna om vindkraft och dess kostnader. Att ett gårdsverk kan bli så lönsamt är mycket bra för de som bor på landet och vill tjäna en extra slant.

Norra Skånes tidning: God vinst med småskalig vindkraft i form av gårdsverk

Föreningens argument mot vindkraft

1. Bevara tystnaden och kulturlandskapet

Deras första argument är deras enda argument om håller för kritiskt granskning. Det är helt ok att tycka att vindkraft förstör kulturlandskapet i vår mening - om man samtidigt är beredd att bo i kulturlandskapet utan att använda el. Tystnad vill vi alla ha när det är dags att sova.

2. En subventionerat baklängesenergi, som gynnar markägarna och deras intäkter

Vetenskapligt underbyggda argument är inte föreningens starka sida. Självklart ska vindkraft vara lönsamt - markägaren har rätt till sin del av kakan. Dumt vore det väl om vindkraft var olönsamt. Vindkraften är mycket riktig subvetionerad genom elcertifikaten - men det är vattenkraft och biokraftvärme också. Vi bör också betänka det stöd kärnkraftsindustrin fått av staten - de byggdes statligt med noll-räntelån och forskning bedrevs med skattemedel. Nu vill staten återigen införa kärnkraftsutbildning som ska skattefinansieras - var finns vindkraftsutbildningarna med statligt stöd?

3. Fruktansvärt dyrt, för den lilla energi som utvinns

Vindkraft producerar el för 40 - 80 öre per KWh utan subventioner. Jämför man det med nybyggd kärnkraft som ligger på 50 öre per KWh så tycker jag att de är helt jämförbara. Jämför man med koldioxidavskiljd kolkraft som ligger på 80 - 100 öre per KWh så är det mycket billigt med vindkraft. Det fruktansvärda har de inte visat i någon kalkyl utan använder myten som ett bete för att få fler medlemmar.

4. Hushållen får via elräkningen stå för notan för ett förstört kulturlandskap

Alla mynt har två sidor. Föreningen verkar istället förespråka kärnkraft som det "enda rätta" utan att ta hänsyn till kärnkraftens problem. Några av kärnkraftens problem är:

  • Uranet räcker i max 50 år till. Eftersom tillgången sjunker kommer priset att fortsätta gå upp.
  • Avfallet kan användas till vapen och är dödligt farligt i tusentals år.
  • En enda snusdosa av kärnavfall kan döda hela Sveriges befolkning - vi producerar 300 ton atomsopor på ett år.
  • Vi förstör det afrikanska landskapet och deras vattendrag för att få billigt uran, afrikaner dör i urangruvorna.
  • Det tar minst 10 år att bygga en kärnkraftsreaktor, vi kan bygga samma nettokapacitet vindkraft på halva tiden.

5. Kapitalförstöring i högsta grad

Säg det till alla dem som försörjer sig på vindkraft. För dem är det kaptialförvaltning i allra högsta grad.

6. Skilj på boende och industrimiljö

I den bästa av världar hade elen uppstått på ett magiskt vis i våra eluttag, men världen är inte magisk. Vi måste producera el på något sätt - om man nu vill använda el. Vi kan inte bygga mer vattenkraft utan att allvarligt skada flora och fauna. Vi vill inte ha mer kärnkraft eftersom det är ett energislag vi vet inte kommer att fungera om 50 år och kostar flera hundra miljarder att ersätta med ny kärnkraft. Varför lägga våra pengar i ett utdöende energislag?

Det är dags att välja, antingen använder man ingen el, eller så stödjer man förnyelsebara energislag som kan vara med oss och våra barnbarn till tidens ände.

7. Vi har redan överskott på el, någon vill sko sig på oss medborgare

Vi har dock kärnkraft som vi vet dras med många problem. Reaktorerna måste pensioneras inom 10-15 år. Vad ska vi göra då? Vi hinner inte ens bygga nya reaktorer på den tiden - och inte har vi råd heller, det krävs åtminstone 50 miljarder för en enda kärnkraftsreaktor och det tar 10 år innan den börjar producera el. Vindkraftverk kostar ett fåtal miljoner och leverar el inom ett par månader i bästa fall och det har oändligt med bränsle och lämnar inget avfall.

Vi får inte heller glömma bort att alla länder sitter i samma båt. Om Sverige kan producera billig vindkraft och exportera den till mindre lyckligt lottade länder så tjänar vi inte bara pengar som nation, vi minskar risken för framtida översvämningar och klimatrelaterade problem såsom massflykt från katastrofdrabbade länder.

8. Vindkraft är inte värt besväret

Om man får lov att hitta på argument utan att ha någon underliggande fakta kan jag påstå att Föreningen Svenskt Landskapsskydd inte är värd besväret. Men eftersom det är så många som tror på deras myter och frivilligt skänker sina surt förvärvade pengar till denna förening så kanske det trots allt är värt en timme av mitt korta liv att bemöta deras myter. 

Om jag ser min investerade timme som en nöjlighet att förbättra oddsen för att vi ska lyckas ställa om Sverige till förnyelsebara energislag som vi med stolthet kan lämna till nästa generation så är denna timme ovärderlig.

9. Vindkraften dödar fladdermöss och fåglar

Hus, elledningar, katter och bilar dödar tusenfallt fler fåglar än vindkraftverk enligt Sveriges Ornitologiska Förening. Det är enligt mig mer logiskt att avskaffa katter än att avskaffa vindkraftven. Om vi dessutom återställer våtmarker och den skog vi en gång hade i Sverige skulle fåglarna få det ännu bättre liksom många andra arter - men Föreningen Svenskt Landsskapsskydd vill bevara en mycket speciell variant av landsskapet - det nuvarande. Trots att det är ett mycket ovanligt landskap, naturen hade inte sett ut som den gör nu om människan inte förstört den och skapat det landskap som föreningen ser som "vackert och kulturellt rikt". I naturens ögon är det en fattig miljö med låg grad av biologisk mångfald och utarmad jord.

10. Vindkraftutbyggnaden har blivit religion och våra politiker blinda fanatiker

Vindkraftsutbyggnaden handlar primärt om två saker, ingen av dem är religöst betingad.

1. Att säkra vår elproduktion inför framtiden.
Vi vet att uran är en ändlig resurs. Vi vet att den kärnvapendepå som står för 20% av uranet på marknaden är på väg att ta slut. det kommer att leda till högre priser på uran och därmed högre priser på kärnkraftsel. Vi vet att afrikaner dör för att vi ska få billig el när de bryter vårt uran under usla förhållanden. Men vi svenskar är nöjda med det, för vi vet att om vi hade gett dem mänskliga rättigheter så hade kärnkraften i Sverige blivit dyrare än vindkraft. Vi vet också att transporter och uranbrytning som kärnkraften kräver kommer att bli mycket dyra i framtiden när oljepriset går upp. Det finns också risk att vi inte kan få hit bränsle om oljetillgången blir dålig. Vindkraften är en förnyelsebar resurs som varken kräver transport av vind eller lagring av något skadligt avfall. 

2. Att ersätta koldioxidintensiv elproduktion såsom kol med koldioxidneutral vindkraft
I Sverige har några av de bästa vindlägena i Europa. Det är billigt att producera vindkraftsel här, och om vi kan sälja den till Europa och ersätta en del av deras kolkraft så är det en stor miljövinst för alla jordbor. Vi vet att klimatförändringarna kommer att ge ekonomiskt kännbara konsekvenser även i Sverige i form av kraftigare regn och snöoväder. Kostnaden för översvämningar och andra klimatrelaterade problem växer för varje år. Vi måste dra vårt strå till stacken, för alla vi myror på denna planet sitter nämligen i samma stack. 

Argument mot vindkraft

 

1.      Bevara tystnaden och kulturlandskapet

2.      En subventionerat baklängesenergi, som gynnar markägarna och deras intäkter

3.      Fruktansvärt dyrt, för den lilla energi som utvinns

4.      Hushållen får via elräkningen stå för notan för ett förstört kulturlandskap

5.      Kapitalförstöring i högsta grad

6.      Skilj på boende och industrimiljö

7.      Vi har redan överskott på el, någon vill sko sig på oss medborgare

8.      Vindkraft är inte värt besväret

9.      Vindkraften dödar fladdermöss och fåglar

10.   Vindkraftutbyggnaden har blivit religion och våra politiker blinda fanatiker

Argument mot vindkraft1. Bevara tystnaden och kulturlandskapet

2. En subventionerat baklängesenergi, som gynnar markägarna och deras intäkter

3. Fruktansvärt dyrt, för den lilla energi som utvinns

4. Hushållen får via elräkningen stå för notan för ett förstört kulturlandskap

5. Kapitalförstöring i högsta grad

6. Skilj på boende och industrimiljö

7. Vi har redan överskott på el, någon vill sko sig på oss medborgare

8. Vindkraft är inte värt besväret

9. Vindkraften dödar fladdermöss och fåglar

10. Vindkraftutbyggnaden har blivit religion och våra politiker blinda fanatiker

Publicerad: 2010-11-02
Senast ändrad: 2015-03-28

comments powered by Disqus