Vindkraft behöver kolkraft som balanskraft

Påstående

"Problemet är att just pga vindkraftverken så måste vi importera kolkraftsel. När verket står stilla så måste vi få el från annat håll. Varför det är importerad kolkraft och inte andra energislag såsom vattenkraft som balanserar beror på att det är kolkraften som kan ställas om snabbast. De andra systemen är för tröga."

Korta svaret

I Sverige är det vattenkraft som agerar balanskraft. När man ökar produktionen från vattenkraften för att kompensera för underskott i produktion från andra källor så frågar inte vattenkraften elnätet om det är kärnkraft, kraftvärme eller vindkraft som saknas just idag. Att tro att vattenkraften är "rasistisk" och bara vill kompensera kärnkraft är en myt kärnkraftslobbyn tryckt ut i media för att smutskasta vindkraft och behålla sitt oligopol på energimarknaden.

Vindkraftens produktion varierar till största del på grund av större väderfenomen som utspelar sig över många timmar. Det är inga problem alls för vattenkraften att balansera bortfall på tim- och dagsbasis, det har den gjort för andra energislag i flera decennium.

Det finns ett specialfall som den här myten baserar sig på; om man föreställer sig att det finns ett och endast ett enda vindkraftverk i hela världen så skulle vindens nycker spela en stor roll för just det vindkraftverkets produktion. Kolkraft skulle behövas eftersom den är snabbare än vattenkraft på att styra sin produktion. Men sannolikt skulle inte ens kolkraftverket vara snabbt nog för att balansera detta enda vindkraftverk. Batterier kan variera hur mycket det ger till elnätet tusenfallt fortare och är den enda lösningen i det fallet.

Myten faller ändå på att vindkraftverk sällan står ensamma. Det gör att deras sammanlagda produktion är mycket stabil även när vinden växlar på sekundbasis. Ett verk producerar lite mer, jsut nu och ett annat verk producerar lite mindre. Tre sekunder senare är det kanske tvärtom - men snittet beror på snittet i vindhastigheten när vindarna sveper över stora landområden. Att balansera snittet - det klarar vattenkraften utan några som helst problem.

Detaljer

När kärnkraften producerar dåligt, som idag 2010-10-31 när den ger 44% av sin installerade effekt, så ökar man produktionen från vattenkraften för att kompensera för det bortfallet. Förhoppningsvis räcker den installerade kapaciteten vattenkraft till. Om den inte gör det är det import som gäller för att täcka upp underskottet så att inte Sverige slocknar.

Hur får vi elproduktionen att räcka till en månad som oktober 2010 när vår vattenkraft inte räcker till? Vi importerar såklart från andra länder. En del av den elen kommer att vara producerad med kolkraft pga Europas energimix. Det gör att kolkraft behövs i de värsta fallen för att kompensera för bristande produktion oavsett vilket energislag det är. Så denna oktober orsakade den stillastående kärnkraften import av el producerad med kolkraft.

Om 3% av Sveriges produktionskapacitet som vindkraften utgör faller bort en vindstilla dag är det en smal sak för vattenkraften att balansera det. Men om 25% av elproduktionen försvinner pga kärnkraften som den gjort nu i oktober 2010 liksom förra vintern och vintern före det så är det på gränsen för vad vattenkraften mäktar med att balansera och vi tömmer vattenmagasinen i rasande takt. Det tvingar upp elpriset och kärnkraften är den som bär skulden för import av kolkraftsel och chockpriserna vi såg under vintern 2009/2010.

Det är absolut inte vindkraftens fel att Danmark tvingas använda kolkraft - Danmark behöver däremot bättre möjligheter att balansera de förnyelsebara energislagens varierande produktion. Balanskraft, smarta elnät och energilagring är något som elbranschen jobbar oerhört hårt på i dagsläget, många nya lösningar är på gång och detta kommer på sikt att möjliggöra mycket mindre andel kolkraft i det danska elnätet.

Visste du att en elbilsflotta på 30000 bilar kan lämna lika mycket effekt som en kärnkraftsreaktor? Om 10 år har vi kanske just så många elbilar i Sverige att vi kan balansera vindkraften helt med elbilsflottan - och de som äger elbil kommer att ha möjlighet att tjäna pengar på elmarknaden. Ladda bilen när det är billig el (antagligen blåser det bra). Sälj till nätet när det är vindstilla eller kärnkraftverken har revision eller har tillfälliga fel och stoppa mellanskillnaden i egen ficka.

Publicerad: 2010-06-13
Senast ändrad: 2015-03-28

comments powered by Disqus