Vindkraft får lamporna att blinka

Artikeln är under uppbyggnad

Påstående

El från vindkraft har så dålig kvalité att den inte på något sätt uppfyller de krav ett modernt samhälle har. Skulle man koppla den elen till våra vägguttag så skulle nästan ingenting fungera. Lampor skulle blinka i takt med vindstötarna och så vidare.

Korta svaret

Denna myt kräver att det finns ett och endast ett enda vindkraftverk i hela världen och att vindkraftverkts torn är under 40 meter lågt.

Detaljer

1. Vinden är stabilare på högre höjd

Ligger man på rygg i gräset en solig dag och ser cumulusmolnen driva förbi ovanför, kan man se att det både blåser betydligt mer där uppe och att vinden har en annan riktning än vid marken. Det kan mycket väl vara vindbyar på marken där du njuter av att svalkas av dem. Men molnen där uppe ändrar inte hastighet och skuttar fram med samma vindby som du känner. Molnen seglar vidare i samma jämna hastighet över himlen.

För att få ett grepp om detta så finns det mätdata från vindstat.nu. Här är en graf med data från vindstat över 7 minuter.

Vindkraftverk på 10 meters höjd

Vindkraftverk på 80 meters höjd

2. Flera vindkraftverk samverkar och jämnar ut skillnader mellan vindbyar

En vindby är en påhälsning från den starkare vinden från högre höjd. Eftersom mängden energi i vinden är kubisk mot vindhastigheten har även en liten skillnad i vindstyrka stor skillnad i producerad mängd el.

Tänk dig att det står tre vindkraftverk på linje med 100 meter mellan varje verk. Vinden blåser med 5-8 meter/sekund i vindbyar. En vindby är nu på väg i riktning över linjen. Vindbyn rör sig då 100 meter på 12 sekunder. Då skulle det kunna se ut såhär.


12:00:00 12:00:05 12:00:010 12:00:15 12:00:20 12:00:25 12:00:30 12:00:35 12:00:40 12:00:45 12:00:50 12:00:55
Vindkraftverk #1 (KW) 100 104 108 108 104 104 100 100 100 100 100 100
Vindkraftverk #2 (KW) 100 100 100 100 104 108 108 104 104 100 100 100
Vindkraftverk #3 (KW) 100 100 100 100 100 100 100 104 108 108 104 100
Summa effekt (KW) 300 304 308 308 308 312 308 308 312 308 304 300

Om vi jämför det med om vi bara hade haft ett enda vindkraftverk stående på 10 meters höjd där vinden ä rmer nyckfull som är kravet för att myten skall hålla.


12:00:00 12:00:05 12:00:010 12:00:15 12:00:20 12:00:25 12:00:30 12:00:35 12:00:40 12:00:45 12:00:50 12:00:55
Vindkraftverk #1 (KW) 10 14 18 18 14 14 10 8 10 12 10 8
Publicerad: 2010-06-13
Senast ändrad: 2015-03-28

comments powered by Disqus