Vindkraft gör en sjuk, vindkraftssyndrom/vibroakustisk sjukdom/wind turbine syndrome

Påstående

Om folk tvingas flytta bl.a. till följd av ?Vindkraftssjukan" som i Maine, dvs. infrabuller, vem betalar då för ersättningsbostäder? 

Om folk tvingas flytta bl.a. till följd av "Vindkraftssjukan" som i Maine, dvs. infrabuller, vem betalar då för ersättningsbostäder? 

Vindkraftssyndromet innebär bl.a. migrän, högt blodtryck, tinnitus samt sömnsvårigheter och drabbar många människor som bor inom 2 km från vindkraftverk. De blir så sjuka att de ofta lämnar (läs överger) sina hem. 

Korta svaret

Det finns inga belägg för att "vindkraftssyndrom" orsakas av vindkraft. Den enda studie som påstår att man blir sjuk av vindkraft gjordes av "Nina Pierpont" utan kontrollgrupp på 10 familjer som redan tyckte sig lida av vindkraftssyndrom. Det är inte så konstigt att en studie på de grunderna kommer fram till att vindkraftssyndrom existerar.

Om man verkligen hade fått "migrän, högt blodtryck, tinnitus samt sömnsvårigheter" om man bodde inom 2 km från vindkraftverk av fysiska skäl så hade väl fler blivit sjuka? De som blir sjuka tycks vara just de som varit i kontakt med anti-vindkraftslobbyn eller själva tillhör den. Om man går runt och retar sig på något varenda gång man tittar ut genom fönstret och känner hat och maktlöshet kanske man kan drabbas av just "migrän, högt blodtryck, tinnitus samt sömnsvårigheter", inte sant?

Studier av vetenskaplig art har istället visat att vindkraftssjuka sprids verbalt. Det kan man läsa mer om hos t.ex. IDG. Studien de behandlar i artikeln nedan är gjord av universitetet i Sydney. Rapportens tyngd är av en annan dignitet än Nina Pierponts hobbyrapport.

Hälsoklagomål från människor som bor nära vindkraftverk är en psykologisk effekt av att antivind-lobbyn gör människor oroliga, enligt en australiensisk studie.

Det har också framkommit att grannar till vindkraft som får ekonomisk ersättning från vindkraften har avsevärt lägre risk att drabbas av vindkraftssyndrom. Det kan inte betyda annat än att vindkraftssyndrom är en psykisk åkomma som beror på "hur man tar det, inte hur man har det".

Även Ekoligistas har en kolumn om vindkraftssjuka

 

 

Publicerad: 2013-03-22
Senast ändrad: 2015-03-28

comments powered by Disqus