Vindkraften förstör miljön

Påstående

Korta svaret

Detaljer

Vindkraftverk kan monteras ner för skrotvärdet och inga spår lämnas kvar. Marken går att odla på, kan bebyggas och så vidare precis som innan ett vindikraftverk stod där. Kan det samma sägas om vattenkraft eller kärnkraft? Eftersom vindkraftverk inte är en så stor investering och också har en livslängd på 25 år är de lättare att byta ut än kärnkraftverk som oftast drivs i mer än 40 år.

Kärnkraft förstör istället afrikansk miljö och afrikaners hälsa när vi köper uran därifrån. Är det etiskt försvarbart att få billig svensk el ochh lämna miljökonsekvenserna i annat land, skall inte Sverige vara självförsörjande på el?

 

Publicerad: 2010-07-05
Senast ändrad: 2015-03-28

comments powered by Disqus