Vindkraften ger inga jobb i Sverige

Påstående

Korta svaret

Detaljer

I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer med vindkraft varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning. De största arbetsgivarna är ABB, SKF, Windcast, Quest och EWP. Dessa arbetar bland annat med tillverkning av lager, växellådor, generatorer, transformatorer, torn, styrningar och gjutgods.

Rapporten Jobb i Medvind pekar på att ytterligare 12 000 arbetstillfällen skulle kunna skapas i Sverige vid en utbyggnad av vindkraften till 25 TWh år 2020. Av logistiska och ekonomiska skäl försöker man så långt det går att anlita lokal arbetskraft. I Tyskland sysselsätter vindkraftsindustrin idag cirka 90 000 personer och i Danmark sysselsätts cirka 24 000 personer.

Källor
Svensk Vindenergi – Jobb i Medvind, 2009
European Wind Energy Association – Wind at work, 2009

 

Publicerad: 2010-06-13
Senast ändrad: 2015-03-28

comments powered by Disqus