Vindkrafterk är fula och låter mycket

Påstående

Korta svaret

Detaljer

Allt eftersom utvecklingen går framåt har man lyckats minska ljudet från växellådan och en del maskiner är växellådslösa. Det som kvarstår är det aerodynamiska ljudet från vingarna. Det finns regler om vilka ljudnivåer som är tillåtna vid bebyggelse. Som praxis används maximalt 40 dB(A) vid tomtgräns vilket motsvarar ljudet från ett modernt kylskåp. Observera att man i tillståndsprövningen inte tar hänsyn till maskerande ljud (vindsus, lövprassel, vågskvalp, vägtrafik) eller annat bakgrundsljud.

Vid beräkning utav ljudnivån tillämpas i regel det värsta tänkbara scenariot, vilket är det ljud vindkraftverken alstrar när det blåser 8 meter/sekund på 10 meter höjd.

Forskning för att se hur man skulle kunna minska eventuell negativ påverkan för de kringboende pågår. Med förbättrade bladprofiler blir källjudet lägre och det är redan idag möjligt att programmera nya verk till att minimera ljudet under önskade period, till exempel då vindarna är riktade mot bebyggelsen.

Vad gäller utseendet är åsikterna delade, vissa tycker att vindkraftverken är fula och att de förstör landskapsbilden, medan andra tycker att de är vackra och passar in. Dessutom anser många att de signalerar en bättre framtid för våra barn. En stor fördel med vindkraftverk i detta sammanhang är att de kan plockas ner, och närmiljön återställs i princip till dess ursprungsskick.

Källor Naturvårdsverket – Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk rapport 5956, 2009

Centrum för Vindbruk – Ljud från vindkraftverk reviderad rapport 6241, 2009

Naturvårdsverket – Ljud från vindkraftverk, reviderad gåva av rapport 6241, 2001

Publicerad: 2010-06-13
Senast ändrad: 2015-03-28

comments powered by Disqus