Vindkraftverk dödar fåglar

Påstående

På bara ett år dödades 10 havsörnar av Norska vindkraftverk. Vår natur har inte råd med den miljöförstöring som vindkraftverken orsakar.

När jag såg en karta över Sverige med planerade vindkraftverk så var min första tanke - hur mycket fåglar skall dessa snurror ta livet av?

Korta svaret

Vindkraftverk dödade i storleksordningen 5.000 fåglar under år 2010 i Sverige. Det är beklagligt, men låt oss sätta det i perspektiv.

Oljeutsläpp dräper 100.000 fåglar årligen längs svenska kuster.
Jägare skjuter 300.000 fåglar varje år.
Fönsterrutor tar livet av 500.000 fåglar.
Trafiken dödar 4 - 6 miljoner fåglar.

Listan över människans konstruktioner och förhavanden som dödar fåglar är lång enligt Sveriges Ornitologiska Förening[1]. Även om vi bygger 10 ggr fler vindkraftverk i Sverige än vad vi hade år 2009 så kommer vindkraftens påverkan på fågellivet att vara marginell (15.000 - 45.000 / år).

Dock skall vindkraftverken inte placeras på känsliga platser där hotade arter lever då varje enskild individ är mycket viktig för sin art.

Detaljer

En amerikansk forskningssammanställning[2] gjord av National Wind Coordinating Collaborative 2001 pekar på samma siffror och sätter även den fåglars död i perspektiv; I USA dödas årligen 60-80 miljoner fåglar av fordon. Byggnader och rutor dödar 98-980 miljoner fåglar. Kraftledningar 174 miljoner. Kommunikationstorn 4-50 miljoner. Och vindkraftverk dödar mellan 10.000 och 40.000 fåglar. Katter dödar 100 miljoner fåglar.

Rovfågel

I fallet med havsörnarna är det olämpligt att vindkraftverken byggts just där eftersom örnarna är utrotningshotade. Rovfåglarna är orädda och viker inte för vindkraftverken i samma grad som andra fåglar. De får också mindre kullar och drabbas därför hårt när en enskild individ dör. Det finns dock gott om platser att ställa vindkraftverk på som inte hotar utrotningshotade arter, och Sveriges Ornitologiska förening kommer till samma slutsats[1]. Planering är med andra ord  A och O för att inte skada fåglar som är utrotningshotade eller är särskilt känsliga för vindkraftverk.

Den vindkraftspark som byggdes i Californien på 80-talet, Altamont Pass, är den enda vindkraftspark som dödat fåglar i anmärkningsvärd skala. Placeringen av verken visade sig vara mycket olämplig längs en klippkant där utrotningshotade örnar trivdes i uppvindarna. När mätdata kom in flyttade man verken längre bort vilket minskade antalet dödade örnar per år kraftigt.

Vindkraftverken i Altamont Pass är små i jämförelse med moderna vindkraftverk, de har knivskarpa metallvingar som roterar i betydligt högre hastighet än moderna vindkraftverk pga sin storlek och generatorkonstruktion. Dagens vindkraftverk lider inte av dessa problem och man har tagit lärdom när det gäller placering av vindkraftverk.

Hjälp kommunen med information om rovfågel och rödlistade arter så att vi får vindkraftverk på rätt platser.

1. Sveriges Ornitologiska Förening - Den årliga massdöden av svenska fåglar
2. Avian Collisions with Wind Turbines - A Summary of Existing Studies and Comparisons to Other Sources of Avian Collision Mortality in the United States
Naturvårdsverket – Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss


TODO flytta till annan artikel om just fladdermöss, koppla artiklarna som relaterade.

Fladdermöss

Fladdermöss jagar insekter i närheten av vindkraftverk, både på land och till havs. Fladdermöss undviker inte vindkraftverk i samma grad som fåglar och måste beaktas bättre. Fladdermöss jagar bara när vindarna är relativt svaga. Eftersom energin i vinden ökar med vindhastigheten i kubik så kan man helt stänga av vindkraftverk i svaga vindar utan någon större förlust. På så sätt kan fladdermössen få jaga fritt i de svaga vindarna då de trivs - och vindkraften jobba i de hårda vindarna där de trivs och fladdermössen vilar.

 

Publicerad: 2010-06-13
Senast ändrad: 2015-03-28

comments powered by Disqus