Om Vindkraftsportalen

Fredric Georgsson

Vindkraftsportalen är en sajt producerad av ideellt obetalt arbete.

Sajten drivs av mig Fredric Georgsson.
Högskoleingenjör i datateknik med stort intresse för miljö och energi.

Vindkraftsportalen.se jobbar på att:

 • Avliva myterna om vindkraft, både de positivt och de negativt vinklade.
 • Påverka politiker för att få fram lagar som förbättrar utbyggnadsprocessen och klargör läget för både vindkraftsetablerare, de som vill producera sin egen el, och de som tycker att vindkraften kommit för nära in på knuten.
 • Uppmana elproducenterna att släppa statistik och rådata för alla energislag för att få en helhetsbild över alla energislags kostnader och effektivitet. Förr hade vi vindstat.nu men nu är även den nedlåst. Ingen statistik för kärnkraft och vattenkraft finns tillgänglig.
 • Uppmana elhandlarna att införa timdebitering för privatpersoner för att sänka förbrukningen och hjälpa till att styra förbrukning till när det finns överskott. Upp till 30 procents minskning av hushållsel har uppmätts i familjer som deltagit i experiment.
 • Uppmana industrin att ta fram smarta uppkopplade apparater (såsom kylskåp) som utnyttjar el när den är billig (och finns i överflöd) så att vi inte slösar med balanskraft i onödan. De som använder energi på ett smart sätt skall belönas för det.
 • Testa små vindkraftverk och se om de kan vara lönsamma för privatpersoner och föreningar.

Vill du hjälpa till på portalen? Blogga, sammanställa nyheter eller något annat så mejla info@vindkraftsportalen.se.

Diskussionspolicy

Vi ser fram emot ett livligt meningsutbyte. I syfte att hålla en bra debattnivå har vi följande grundregler:

 • Visa respekt för övriga debattörer
 • Håll er till saken

Det här accepterar vi inte:

 • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag
 • Hot, trakasserier och skvaller
 • Att du utger dig för att vara någon annan existerande person

När ett viktigt argument förs fram som motstrider artiklar eller tidigare kommentarer måste en källa anges där argumentet tar stöd. Kommentarer med extraordinära argument utan stöd kan i första hand att bemötas i kortare diskussion. Om samma argument upprepas vidare i tråden utan att källor eller verifierbar fakta framkommer kommer meddelandena att tas bort då de inte tillför något nytt och inte heller leder till att läget klarnar.

Alla kan hitta på egna citat, alla kan berätta om vad de tror, det är inte konstruktivt i för stor utsträcking. Vindkraftsportalen handlar om upplysning och avlivandet av myter. Därför måste vi basera oss på fakta, och fakta kräver kritisk granskning och vetenskapliga rapporter.

Vindkraftsportalen följer debatten på sajten och förbehåller sig rätten att ta bort olämpliga inlägg. Användare som inte respekterar debattreglerna stängs av från möjligheten att kommentera på vindkraftsportalen.se.

Om du ser ett inlägg som bryter mot reglerna kan du göra oss uppmärksamma på det genom att använda knappen "Anmäl!" som finns vid varje debatt. Vindkraftsportalen har inget juridiskt utgivaransvar för dina kommentarer. Du är alltid personligt ansvarig för innehållet i din kommentar.