Fakta om vindkraftverk

Vindkraftverk tillverkas bland annat av Vestas, Siemes och Enercon. Idag är vindkraftverk ofta 150 meter höga från mark till rotorbladets spets när det står som högst och utvecklingen går mot allt högre och större verk.

Det finns många källor till vindkraftverk fakta på nätet.

Typer av vindkraftverk

Det finns olika sorters vindkraftverk. De vanligaste har horisontell axel eller vertikal axel, men det finns andra mer exotiska varianter. Vindkraftverk med horisontell axel är helt klart vanligast, dessa vindkraftverk ger billigast el och ser ut att fortsätta göra det.

Vindkraftverkens storlek

I Sverige är vindkraftverk i storleksordning 0.8 MW - 2.0 MW vanligast. De större verken byggs dock allt oftare pga de ofta ger bättre avkastning och nyare verk är ofta 2.5 - 4.0 MW.

Miniverk kallas vindkraftverk som har en totalhöjd på mindre än 20 meter och en rotordiameter under 3 meter.

Gårdsverk har oftast en höjd på 20 - 50 meter och en rotordiameter på 3 - 12 meter.

Energi från vindkraftverk

Ett vindkraftverk producerar mellan 5 och 30 ggr mer energi under sin livstid än vad som går åt att bygga, transportera och montera det. Trenden går mot allt bättre utbyte för vindkraftverk. Det kan jämföras med trenden för kolkraft och naturgas som istället går mot allt sämre utbyte eftersom bränslet för dem blir allt mer svåråtkomligt och av lägre kvalitet vilket kräver mer energi för att utvinnas och hanteras. Av det kan man dra slutsatsten att vindkraft troligen kommer att bli billigare än de flesta andra energislag som är relativt billiga idag såsom kärnkraft, kol och naturgas.

Publicerad: 2011-06-07
Senast ändrad: 2015-04-06

comments powered by Disqus