Fördelar med vindkraft

Låg risk

Vindkraften erbjuder gentemot de flesta andra energislag mycket låg risk och många fördelar.

Svåra och meningslösa mål för terrorister och miltärmakter

Det är betydligt svårare att slå ut 1000 vindkraftverk än att slå ut 10 kärnkraftverk eller ett par vattenkraftsdammar. Att slå ut en vattenkraftsdamm kan få katastrofala följder i form av massiv översvämmning. Att attackera kärnkraftverk kan ge radioaktiva utsläpp, i synnerhet om elförsörjningen bryts vilket är lätt gjort för terrorister och miltär. 

Vindkraftverkens fördel är att de ger en mycket lokal skada om vingarna skjuts sönder och trillar ner inom ett par hundra meter från vindkraftverket. Skadorna blir mycket små. Det går också betydligt fortare att återställa ett vindkraftverk, det handlar om ett fåtal månader. Att bygga vattenkraftsdammar och kärnreaktorer tar ofta 10 år.

Gratis fritt tillgängligt "bränsle" i form av vind

Vinden blåser gratis, och kan inte hindras att blåsa av någon. Den kommer alltid att finnas, och den kommer alltid att vara gratis.

Kärnkraftens bränslekostnader vet vi kommer att gå upp när lagren av nedmonterade kärnvapen som nu används som bränsle tar slut. Det är lätt för länderna vi köper bränsle ifrån att sluta exportera till oss. att utvinna uran i Sverige leder till högre pris på elen från kärnkraft än vad vindkraft med energilager skulle kosta i jämförelse. Detta eftersom våra uranfyndigheter är låggradiga och svårtillgängliga.

Kolkraften blir allt dyrare eftersom efterfrågan ökar från länder som Kina och Indien samtidigt som det bästa, mest energirika och lättillgängliga kolet, redan har eldats upp.

Naturgasproduktionen har gått upp på sistone och spås fortsätta gå upp de närmsta tio åren. Därefter går åsikterna mer isär. Vi ser de massiva föroreningarna i USA som nya utvinningsmetoder orsakar (se dokumentären Gasland). Vi ser också hur abrupt naturgasproduktionen kan falla i befintliga fält vilket gör prognoser osäkra.

Oljeproduktionen har redan toppat och kommer innan 2025 att ha börjat sjunka vilket kommer att leda till stora försörjningsproblem och höga priser.

Publicerad: 2011-06-16
Senast ändrad: 2015-05-07

comments powered by Disqus