Hur mycket av elen i Sverige produceras med vindkraft

År 2016 producerade Sverige 146 TWh el. Vindkraften stod för 10,7% av det, 15,6 TWh. [1]

Trenden uppåt för vindkraften är tydlig och stadig sedan 2003 i Svenska Kraftnäts statistik.

Elproduktion i Sverige, Vindkraft, Solel 2003-2016

Statistiken hämtad från Svenska Kraftnät 2017-04-30.

Svenska kraftnät - Statistik för sverige per månad 2016

Publicerad: 2011-11-28
Senast ändrad: 2017-04-30

comments powered by Disqus