Hur många vindkraftverk finns det i Sverige

Det finns idag år 2013 ca 3000 vindkraftverk i Sverige av väldigt varierande storlek och effekt. De producerar tillsammans ca 8 TWh årligen.

Planeringsramen anger att vi kan få upp till 30 TWh årligen från vindkraft från och med år 2020. För att nå det målet behövs totalt 3000 - 5000 vindkraftverk av moderna storleken 2-3 MW, fler om de är mindre.

Publicerad: 2011-07-26
Senast ändrad: 2013-12-19

comments powered by Disqus