Köpa andelar i vindkraft - är det en bra idé?

Det finns ett par aktörer som erbjuder andelar i stora vindkraftverk eller vindkraftverksparker. Däribland finner man O2, VästanVind, Sveriges Vindkraftkooperativ m.fl.

Ofta när vindkraftverk byggs erbjuds närboende möjlighet att köpa andelar för att därefter kunna köpa el från vindkraftverket till självkostnadspris.

Det finns gott om artiklar på nätet som handlar om att investering i vindkraftsandelar är en dålig affär. Oftast är de undertecknade av Johnny Fagerström eller "Förening Svenskt Landskapsskydd". De varnar oftast för det stora elöverskottet som prognosticerats inför 2020, samt att elcertifikatsystemet skulle ruinera Sverige. Ett elöverskott kommer vi att få, frågan är om det kommer att vara något stort problem eller ej. Det kommer att tvinga ner elpriset ytterligare. Det kommer att leda till att det blir väldigt lönsamt att bygga elanslutningar till andra länder i Europa som har brist på el och har något högre elpriser. Det finns också goda möjligheter att elen på sikt kan lagras, eller tom omvandlas till vätgas för en vätgasdriven fordonsflotta (åtminstone för tung trafik) såsom Tyskland ämnar göra. Jag tror inte att ett elöverskott är något stort problem. Möjligen kan det minska incitamentet att bygga ny kärnkraft i Sverige när gamla reaktorer tjänat ut, då ny kärnkraft skulle producera el till högre pris än marknadspriset och alltså bli olönsam.

Vad gäller ekonomin i att köpa vindkraftsandelar så kan man räkna med en ganska klen avkastning. 2-4% per år har nämnts i diskussionerna vilket är bättre än bankräntan men inte så mycket mer än så. Vindkraftsandelarna har högre risk och jag får hålla med Fagerström i denna fråga - det är bättre att amortera på bolånet än att köpa vindkraftsandelar. Med tanke på att det är sannolikt att vi får fortsatt låga och kanske även fallande priser på el i framtiden kan jag inte rekommendera köp av vindkraftsandelar i dagsläget då skillnaden mellan självkostnadspris på vindkraftsel och marknadspriset kommer att bli så lågt att avkastningen riskerar att krympa under bankräntan.

Förslag på mer lönsamma och riskfria investeringar

  • Om du har vanlig varmvattenberedare, skaffa en värmepumpsberedare
  • Om du har direktverkande el eller vattenburen elvärme, skaffa bergvärme/jordvärme/luft-vatten-värmepump
  • Byt ut alla lampor i huset mot LED-lampor (mycket lång livslängd och drar mycket lite el, priserna har blivit humana, IKEA:s är helt ok)
  • Isolera taket, ytterväggarna, byt fönster (i den ordningen, tänk på att isolera fuktsäkert och undvik mögel)
  • Skaffa effektivare torktumlare och frys (tvättmaskiner och kylskåp drar inte så mycket, satsa på de stora förbrukarna)
  • Släck lampor i rum du inte är i / skymningsbrytare för ytterbelysning
  • Amortera dina lån

 

 

Publicerad: 2011-06-16
Senast ändrad: 2014-01-13

comments powered by Disqus