Vindkraft nackdelar

Det behövs många vindkraftverk för att ersätta kärnkraft, kolkraft, naturgas m.m

Nackdelen med vindkraft jämfört med kärnkraft, kolkraft och naturgasverk m.m. är att det behövs 500 - 1500 vindkraftverk för att ersätta ett enda sådant kraftverk. Det gör att vindkraftverk syns på fler ställen i landskapet om vindkraften ska stå för någon betydande andel av elförsörjningen gentemot de andra kraftverken som det inte behövs alls lika många av.

Att det behövs många vindkraftverk och att de står utspritt är dock också en fördel.

Vindkraft kräver reglerkraft

Vindkraften kan inte stå på egna ben eftersom det inte alltid blåser. Även om det förvisso alltid blåser något på högre höjd så är det ofta för lite för att vindkraften ska ge tillräckligt för att klara av ett lands effektbehov. Vindkraften är inte heller lämplig att reglera i större utsträckning. Det blåser när det blåser och det är då den ska användas och användas fullt ut. Detta eftersom bränslet är gratis, men kapitalkostnaderna är konstanta.

Därför måste det finnas ca 80% procent av den installerade kapaciteten vindkraft i andra mer lättreglerade och billiga kraftverk som t.ex. vattenkraft eller i någon form av energilager. Detta för att klara elproduktionen när det inte blåser och samtidigt hålla kostnaderna nere när det blåser och reglerkraften får stå stilla.

I Sverige finns redan en stor mängd reglerkapacitet, men andra länder med mindre vattenkraft har det svårare och vindkraft blir i sådana länder dyrare.

Vindkraftverk låter och syns

Vindkraftverk låter en del, avståndet till bostadshus måste vara tillräckligt långt för att det inte ska bli en betydande störning för de boende. Vissa tycker att vindkraftverk är vackra, andra tycker att de är irriterande fula. Förvisso gäller det även andra kraftverk, men det finns många fler vindkraftverk för samma effekt än de flesta andra energislag och de stör därför fler människor.

Publicerad: 2011-06-16
Senast ändrad: 2015-12-13

comments powered by Disqus